ALV nieuwe stijl op vrijdag 6 september 2024: van ALVerplicht naar ALVeestje!

24-5
Het bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering dit jaar naar het begin van het hockeyseizoen 2024/2025 te verplaatsen. Dit is anders dan gebruikelijk is, maar hier hebben we een paar goede redenen voor:
1. Na de zomer zal de gemeente ons meer duidelijkheid gegeven hebben over de toekomst van de velden, waardoor we de leden beter hierover kunnen informeren;
2. Met het organiseren van de ALV op een vrijdagmiddag, waarbij tegelijkertijd een hapje en een drankje zullen worden georganiseerd, hopen we meer leden dan gewoonlijk te kunnen verleiden om deel te nemen aan de ALV en daar hun stem te laten horen. Hierdoor wordt de club nog meer "een club van ons allemaal".
Eind juni zullen we met een uitgebreide update komen over de zaken die in de ALV van 6 september besproken zullen gaan worden. Op deze manier hopen we van de ALV een ALVeestje te kunnen maken!